Kuulutukset

1.11.2017 15.57

ELY-keskuksen päätös koskien Eastern Light Finland 1 Oy:n merikaapelihanketta

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 31. päivänä lokakuuta 2017 päätöksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta.

Päätös koskee Eastern Light Finland 1 Oy:n merikaaöelihanketta alueella Pohjoinen Itämeri, Saaristomeri ja Suomenlahti välillä Föglö-Kotka.

Päätös on nähtävillä Internetissä.

Helsingissä 31. päivänä lokakuuta 2017

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Palaa otsikoihin