Kuulutukset

28.11.2018 6.00

Kaavoja, rakennustapaohjeet ja tiesuunnitelma nähtävillä

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 20.11.2018 tehnyt seuraavat päätökset:

Asettaa Kaxjäla ranta-asemakaavanmuutoksen II koskien kiinteistöjä 322-499-4-6, 322-499-4-57 ja 322-499-876-7 nähtäville 29.11.-30.12.2018 välisenä aikana.

Linkki kaavamateriaaliin.

Aloittaa Västanfjärdin rantayleiskaavamuutoksen koskien kiinteistöjä 322-526-1-107, 322-538-1-146, 322-526-1-117 ja 322-526-1-116 ja asettaa kaavaluonnokset sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmat nähtäville 29.11.-30.12.2018 välisenä aikana.

Linkki kaavamateriaaliin.

Asettaa ehdotus Brinkkullan asemakaava-alueen rakentamistapaohjeista nähtäville 29.11.-30.12.2018 välisenä aikana.

Linkki rakentamistapaohjeisiin.

Asettaa Urakoitisijantien ja Maalarinkujan tiesunnitelman nähtäville 29.11.-14.12.2018 välisenä aikana.

Linkki tiesuunnitelmaan.

Kaavat, rakentamistapaohjeet ja tiesuunnitelma ovat nähtävillä Kemiön kunnantoimistossa, tekninen toimisto ja kunnan nettisivuilla www.kimitoon.fi. Mahdolliset kirjalliset mielipiteet ja muistutukset tulee osoittaa nähtävilläolon aikana Kemiönsaaren tekniselle lautakunnalle, PL 22, 25701 Kemiö tai sähköpostitse osoitteella plan@kimitoon.fi.

Kemiönsaari 29.11.2018
Tekninen lautakunta


Palaa otsikoihin