SO2017-bd-18

Vaikuta

Anna palautetta

Jos haluat antaa palautetta tai jättää toivomuksen kunnalle, tee se palautelomakkeella, älä aloitelomakkeella.

Kuntalaisaloite

Kunnan asukkailla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloite tehdään vapaamuotoisesti, mutta aina kirjallisesti.  Nimettömiä aloitteita ei käsitellä.  Aloite ei ole kysymys. Aloitteen käsittelee kunnassa se viranomainen, jonka toimialaan asia kuuluu. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetuista toimenpiteistä.

Aloitelomakkeen voi:

Kirjoita lomakkeelle selkeästi, mitä asia koskee. Myös nimi ja yhteystiedot ovat pakollisia tietoja.

Kirjaamme aloitteen saapuneeksi kuntaan ja toimitamme sen edelleen asianomaiselle kunnan viranomaiselle. Lähetämme tiedon asian vireillepanosta antamaasi osoitteeseen. Asian diaarinumeron perusteella voit myöhemmin tiedustella asiasi etenemistä.

Vaikuttamistoimielimet

Lautakuntien lisäksi kunnalla on erilaisia kunnanhallituksen asettamia vaikuttamistoimielimiä.

Muut vaikutusmahdollisuudet