Uutiset

14.11.2017 9.20

Kuntalaiskysely kartoitti kuntalaisten mielipiteitä kotikunnastaan

Kemiönsaaren kunta osallistuu Kuntaliiton koordinoimaan Arttu2-tutkimusohjelmaan, jossa on mukana 40 kuntaa eri puolilta Suomea. Tutkimuksen tulokset tarjoavat kunnalle tietoa päätöksenteon tueksi.

Tutkimusohjelman tuorein tutkimus oli keväällä 2017 toteutettu kuntalaiskysely. Kysely lähetettiin yhteensä 450 kemiönsaarelaiselle, joista 177 vastasi kyselyyn. Vastausprosentti oli 39,3, mikä on hieman korkeampi kuin muissa kunnissa.

Mitä mieltä kemiönsaarelaiset sitten ovat kunnastaan? Kyselyyn vastanneet arvostavat luonnonläheisyyttä, kokevat että palveluja on hyvin saatavilla ja tuntevat olonsa turvalliseksi. Heidän mielestään kunnan taloutta on hoidettu hyvin, ja he arvostavat kunnan itsenäisyyttä. Samanaikaisesti he ovat sitä mieltä, että kunnan tulisi vahvistaa kilpailukykyään ja että liikenneyhteyksiä pitäisi parantaa.

Kunnan palveluista peruspalvelu saa lähes kauttaaltaan korkeat arvosanat. Vastaajat ovat sitä mieltä, että muun muassa lääkärinvastaanoton, sairaan-/terveydenhoitajan vastaanoton, äitiys- ja lastenneuvolan, kotihoidon ja perheneuvolan palvelut on hoidettu erittäin hyvin. Sivistystoimen puolella kiitosta saavat erityisesti päivähoito, aamu- ja iltapäivätoiminta, perusopetuksen luokat 1–6, kulttuuripalvelut sekä aikuisopisto. Parantamisen varaa on vastaajien mielestä perusopetuksen luokilla 7–9 sekä liikuntapalveluissa.

Kemiönsaarelaiset ovat muiden kuntien asukkaisiin verrattuna hieman keskimääräistä kiinnostuneempia kunnallispolitiikasta, mutta vähemmän kiinnostuneita toimimaan kunnallisissa luottamustehtävissä. Päätöksenteosta toivotaan oikeudenmukaisempaa ja tasavertaisempaa, ja päätöksistä ja kunnan palveluista toivotaan lisää tietoa.

Kemiönsaarelaiset ovat muiden kuntien asukkaisiin verrattuna halukkaampia osallistumaan yhdistysten ja kyläyhdistysten toimintaan. Nämä koetaan myös tärkeiksi kanaviksi kunnan päätöksentekoon vaikuttamisessa.

Liite:


Palaa otsikoihin