Uutisarkisto

10.10.2018 9.21

Haemme teknistä johtajaa

Etsimme teknistä johtajaa dynaamiseen saaristokuntaan. Nykyisen teknisen johtajan jäädessä eläkkeelle olet valmis ottamaan hallinnollisen päävastuun teknisestä osastosta keväällä 2019.

Tehtävä

Teknisenä johtajana sinulla on hallinnollinen päävastuu teknisestä osastosta. Lisäksi toimit niin valmistelijana kuin puhemiehenä teknisessä lautakunnassa, vastaat budjetin toteuttamisesta ja seurannasta sekä kehität kunnan teknisiä palveluja yhteistyössä henkilökunnan ja käyttäjien kanssa. Tehtäväsi on vaikuttaa siihen, että kuntalaiset voivat työskennellä ympäristössä, joka on turvallinen ja viihtyisä niin työskentelyä, asumista, vapaa-aikaa kuin liikennettä varten. Teknisenä johtajana olet osakunnan johtoryhmää.

Kelpoisuusvaatimuksena teknisen johtajan virkaan on sopiva korkeakoulututkinto tai muu soveltuva tutkinto.

Odotamme, että sinulla on tuntemusta kunnallishallinnosta ja kokemusta johtotehtävistä teknisellä alalla. Kokemus ja ymmärrys kiinteistöhallinnasta, yhdyskuntasuunnittelusta, kuntainfrasta sekä valvonta-asioista lasketaan eduiksesi. Kaksikielisessä ympäristössä odotamme sinun kommunikoivan vaivatta ruotsiksi ja suomeksi kirjallisesti ja suullisesti.

Virassa menestymiseksi vaaditaan seuraavia ominaisuuksia:

  • Hyvät johtamistaidot ja kokemusta muutosjohtamisesta

  • Kyky organisoida ja suunnitella teknisen osaston työtä

  • Strateginen ja kokonaisuuksia hahmottava työskentelyote

  • Hyvät sosiaaliset taidot ja kyky työskennellä tehokkaasti erilaisten sidosryhmien kanssa ja ymmärtää heidän tarpeitaan

Virassa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa, ja virkaan valitun henkilön on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen kuin hän ottaa viran vastaan. Palkkataso määräytyy kunnalliselle johdolle määritellyn palkkauskäytännön mukaisesti. Voit esittää oman palkkatoiveesi hakemuksessasi. Viran aloitusaika on toukokuussa 2019 sovittuna päivämääränä.

Kiitämme sinua hakemuksestasi! Voit hakea virkaan lähettämällä CV:si ja hakemuskirjeesi osoitteessa www.mercuriurval.com viitteellä FI-13195 viimeistään 29.10. mennessä. Lisätietoa tehtävästä saat Mercuri Urvalin konsultilta Marcus Jenséniltä, puh. 040 551 7741, sähköposti: marcus.jensen@mercuriurval.com

Kemiönsaaren kunta on savuton työpaikka.

Kemiönsaaren kunta

Kemiönsaari on dynaaminen 6 800 asukkaan kaksikielinen saaristokunta Varsinais-Suomessa. Pyrimme yhdessä edistämään kunnan elinvoimaisuutta ja kuntalaisten hyvinvointia. Tarjoamme palveluja kahdella kielellä ja haluamme kaikkien tuntevan itsensä tervetulleiksi ja viihtyvän Kemiönsaarella.  Teemme uutterasti töitä voidaksemme elää ja toimia vireässä ja eteen päin pyrkivässä kunnassa.

”Kemiönsaari on Suomen joustavin ja elinvoimaisin saaristokunta, jolle on luonteenomaista aktiivinen yritystoiminta  inspiroivassa, merellisessä ympäristössä.” Visio – Kemiönsaari vuonna 2021Palaa otsikoihin