Uutisarkisto

2.3.2018 13.50

Rintamaveteraani, kotiin vietävien avopalveluiden hakuaika on nyt: 2-26.3.2018!

Kunnallisiin avopalveluihin oikeutetun rintamaveteraanin tulee olla Suomessa asuva vuosien 1939-1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnustuksen, rintamapalvelustunnustuksen tai rintamatunnustuksen omaava rintamaveteraani. Valtiokonttorin antamien ohjeiden mukaan sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste saa olla enintään 9 %. Määrärahaa voidaan käyttää sosiaalihuoltolain mukaisen kotipalvelun antamiseen sen tarpeessa oleville rintamaveteraaneille. Määrärahan käyttöön sovelletaan sosiaalihuoltolain mukaista tarveharkintaa kuitenkin niin, että rintamaveteraanin tuloja ei tarvitse selvittää, vaan palvelun tarve on ratkaiseva. Kotiin vietävinä palveluina voivat tulla kyseeseen esim. kodinhoitajan apu, ateriapalvelu, pyykkipalvelu, siivousapu, kuljetuspalvelut, ulkotyöt, avosairaanhoito. Tavoitteena on tukea monipuolisesti veteraanin kotona selviytymistä. Vuonna 2018 myönnettyä veteraaniavustusta voi käyttää ajalla 1.4.2018-31.7.2019.

Hakulomakkeen voi hakea kunnan palveluneuvontapisteistä tai sen voi tulostaa tästä linkistä.


Palaa otsikoihin