Uutisarkisto

28.2.2018 12.28

Tuntiperusteinen päivähoitomaksu 1.8.2018 alkaen

Kemiönsaaren sivistyslautakunta on kokouksessaan 13.2.2018 päättänyt että tuntiperusteinen päivähoito otetaan käyttöön 1.8.2018 taulukon mukaisesti:

Maksutaulukko, tuntiperusteinen päivähoito

Maksuprosentti             Tunteja viikossa tai kuukaudessa

 

50 %

 

20 tuntia viikossa tai enintään 86 tuntia kuukaudessa

 

60 %

 

20-25 tuntia viikossa tai enintään 107 tuntia kuukaudessa

 

80 %

 

25-35 tuntia viikossa tai enintään 150 tuntia kuukaudessa

 

100 %

 

vähintään 35 tuntia viikossa tai yli 150 tuntia kuukaudessa

 

40 %

 

0–15 tuntia viikossa tai enintään 65 tuntia kuukaudessa

HUOM! Tämä maksu koskee ainoastaan esikouluoppilaita. 

 

Tilapäinen varhaiskasvatus joka ei ole toivstuva, enintään 5 päivää/kk. Satunnainen osallistuminen joka ei voi jatkua useita peräkkäisinä kuukausina.  27 €/kk.

Maksun määrääminen 

Asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatukseen varatun ajan perusteella. Maksu on kuukausimaksu, joka peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana. 

Maksu perustuu kirjalliseen sopimukseen varhaiskasvatuspalvelun tarpeesta. Sopimuksessa määritellään viikonpäivät ja kellonajat, josta valittu palvelutarve koostuu. Lapsen keskimääräistä viikoittaista varhaiskasvatusaikaa laskettaessa otetaan huomioon varhaiskasvatukseen varattu aika kalenterikuukauden ajalta. Hoitosopimus tulee olla voimassa vähintään 4 kk. 

Poikkeukset ovat mahdollisia työ- tai opiskeluaikojen muutosten takia. Epäsäännöllisestä työstä tai opinnoista johtuvat lapsen hoitoajat tulee ilmoittaa viimeistään kahta viikkoa ennen. 

Maksu on voimassa toistaiseksi. Maksua on kuitenkin tarkistettava silloin, kun 

1)  perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut (10 %); 

2)  on ilmeistä, että maksua määrättäessä huomioon otettavat perheen olosuhteet ovat muuttuneet; 

3)  lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu; tai 

4)  maksu osoittautuu virheelliseksi. 

Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut lapsen vanhempien tai muiden huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta. Päivähoitomaksun muutos tulee voimaan seuraavan kuukauden alusta siitä, kun tiedot on ilmoitettu. Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään.

Lisätietoa päivähoitomaksusta.


Palaa otsikoihin