IMG_3432_SC

Perhepalvelut

Perhepalvelut tarjoavat lapsiperheille apua ja tukea erilaisissa elämäntilanteissa. Perhepalvelujen tavoitteena on auttaa perheitä pärjäämään erilaisissa elämäntilanteissa, ja siksi pyrimme tarjoamaan apua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Perhepalvelujen avulla edistetään lapsen/nuoren kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tuetaan vanhemmuutta. Palvelut perustuvat tarveharkintaan ja arvioidaan aina yhdessä perheen kanssa. Toiminta perustuu sosiaalihuoltolakiin. Tukimuodot räätälöidään yhdessä perheen kanssa siten, että perhe pärjää arjessa. Tukimuotoina voivat olla esimerkiksi:

  • Kotipalvelu
  • Perhetyö
  • Tukiperhe
  • Tukihenkilö
  • Ryhmätoiminta

Ohjelmaa, yhdistystoimintaa ja tapahtumia!