Odotusajat vanhustenhuollossa

Palvelutarpeen selvittäminen kotihoidossa 1–5 päivää
Kiireellinen kotihoito 1–2 päivää
Ruokapalvelu 1 päivä
Turvapalvelu 3 päivää (keskimäärin)
Omaishoidon tuki 80 päivää (keskimäärin)
Ympärivuorokautinen hoito 77 päivää (keskimäärin)


Lain mukaan henkilöllä on oikeus saada palvelutarpeen arviointi, jollei arvioinnin tekeminen ole ilmeisen tarpeetonta.

Päivitetty 13.11.2017.