Kungörelser

15.11.2017 Hörande i anledning av besvär

Ärende: Byggande av en småbåtshamnn i Ryssviken och tillstånd till förberedande arbeten

Läs mera


03.11.2017 Byggnadsinspektörens beslut

Byggnadsinspektören har gjort följande beslut.

Läs mera


13.11.2017 Utkastet till avfallstaxa i Sydvästra Finland fr.o.m. 1.1.2018 finns till påseende 13-27.11.2017

I Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnde bereds en ny avfallstaxa. Den nya taxan planeras att träda i kraft den 1.1.2018.

Läs mera31.10.2017 Åbo förvaltningsdomstols beslut

Beslutet gäller Ingmar Fornes besvär

Läs mera


25.10.2017 Tekniska nämnden har beviljat följande undantag och planeringsbehovsavgöranden

Tekniska nämnden har på mötet den 16.10.2017 fattat följande beslut.

Läs mera

28.09.2017 Planer till påseende

Utkasten till Kimito sgpä, Hillalandet och Ändring av Kyrkoby dp, kvarter 339 och VP område till påseende.

Läs mera