Kungörelser

12.10.2018 Beslut enligt vatten- och miljöskyddslagen

Tillkännagivande om beslut gällande planer för fiskerihushållningsavgifter.

Läs mera


12.10.2018 Beslut enligt vattenlagen

Renovering av Bruksvikens båthamn och tillstånd till förberedande arbeten.

Läs mera


11.10.2018 Byggnadsinspektörens beslut

Byggnadsinspektören har gjort följande beslut.

Läs mera


05.10.2018 Beslut enligt vattenlagen

Klockarudden Ab, kvarhållande av en redan anlagd brygga i havet.

Läs mera


05.10.2018 Tillsynschefens beslut

Tillsynschefen har gjort följande beslut.

Läs mera


03.10.2018 Byggnadsinspektörens beslut

Byggnadsinspektören har gjort följande beslut.

Läs mera
26.09.2018 Beslut enligt miljöskyddslagen

Avslutande av verksamheten vid fabriken i Björkboda samt avskrivande av miljötillståndet

Läs mera
29.08.2018 Vatten- och miljötillståndsansökan

Odling av fisk i nätbassänger i havet i sundet mellan Stora och Lilla Granholmen och vinterförvaring av fisk i nätbassänger på området mellan Kasnäslandet och Djurholmen.

Läs mera


Följande