Kungörelser

17.04.2018 Byggnadsinspektörens beslut

Byggnadsinspektören har gjort följande beslut.

Läs mera


13.04.2018 Byggnadsinspektörens beslut

Byggnadsinspektören har gjort följande beslut.

Läs mera


13.04.2018 Tillsynschefens beslut

Tillsynschefen har gjort följande beslut.

Läs mera


12.04.2018 Beslut enligt vattenlagen

Nord Stream 2 AG, anläggande av två naturgasrör inom finlands ekonomiska zon samt tillstånd till förberedelser

Läs mera


09.04.2018 Förslag till områden med betydande översvämningsrisk i Egentliga Finland och i Satakunta

...samt förberedelse av hanteringsplan för översvämningsrisker och miljörapporten

Läs mera


09.04.2018 Byggnadsinspektörens beslut

Byggnadsinspektören har gjort följande beslut.

Läs mera