Kungörelser


10.12.2018 Byggnadsinspektörens beslut

Byggnadsinspektören har gjort följande beslut.

Läs mera


07.12.2018 Tillsynschefens beslut

Tillsynschefen har gjort följande beslut

Läs mera
19.11.2018 Kungörelse gällande kartläggning och klassificering av grundvattenområden

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Egentliga Finland har granskat klassificeringen och avgränsningen av grundvattenområden i Kimitoöns kommuns område i enlighet med 2 a kap. 10 a–d § i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004).

Läs mera


29.08.2018 Vatten- och miljötillståndsansökan

Odling av fisk i nätbassänger i havet i sundet mellan Stora och Lilla Granholmen och vinterförvaring av fisk i nätbassänger på området mellan Kasnäslandet och Djurholmen.

Läs mera


31.05.2018 UPPBÅDSKUNGÖRELSE

Uppbåd för år 2000 födda i Kimitoön, tisdagen den 21:a augusti 2018 kl. 10.00 i ämbetshuset i Dalsbruk.

Läs mera