IMG_3374_SC

Socialservice

Till socialservicen hör:

  • familjeservice (hjälper och stöder barnfamiljer att klara sig i vardagen och i problemsituationer)
  • familjerådgivning (hjälper och ger råd om barns uppfostran, parförhållande, familjeliv och att orka som förälder)
  • barnskydd (hjälper barn vars förhållanden eller eget beteende hotar att sätta barnets eget välmående eller hälsa i risk, i fall då inte övriga tjänster riktade till familjer hjälper)
  • vårdnadsärenden (faderskapsärenden, underhåll, umgängesavtal, adoptionsärenden)
  • färdtjänst (färdtjänst enligt handikappservicelagen eller socialvårdslagen)
  • handikappservice (service för att motsvara behov som uppstått till följd av skada eller långvarig sjukdom)
  • missbrukarvård (service vid beroenden och missbruk)
  • utkomstärenden (kompletterande och förebyggande stöd beviljas av kommunen, grundläggande utkomststöd beviljas av FPA)
  •  sysselsättande tjänster (åtgärder för att stödja sysselsättning, aktivering, rehabilitering)
  • flyktingmottagning (integration och välbefinnande för flyktingar som flyttat till kommunen)

Hjälp och stöd i livet erbjuds även av Kimitoöns Församling.Aktuellt

Hjälp och stöd till barn, unga, föräldrar, mor- och farföräldrar, familjer finns nu att få via Perhelinjas husbil som besöker Kimitoön enligt tidtabellen som hittas här: https://vslj.fi/perhelinja/